Benieuwd naar de Work Ability Index licentiehouders? Bekijk ze hier

Waarom is inzicht in werkvermogen belangrijk voor werkgevers?

Het evenwicht tussen het werk en de mens, daarom draait het bij werkvermogen. Veel factoren hebben invloed op het werkvermogen. Denk aan gezondheid, waarden, houding en competenties, maar ook de buitenwereld. Het “Huis van Werkvermogen” geeft inzicht in deze factoren. Dat inzicht helpt om gericht te kunnen sturen op een goed werkvermogen in een organisatie. Een organisatie met een goed werkvermogen heeft minder te maken met verzuim. Ook zijn de werknemers gelukkiger, productiever en innovatiever.

Waarom is inzicht in werkvermogen belangrijk voor werkgevers?

Het evenwicht tussen het werk en de mens, daarom draait het bij werkvermogen. Veel factoren hebben invloed op het werkvermogen. Denk aan gezondheid, waarden, houding en competenties, maar ook de buitenwereld. Het “Huis van Werkvermogen” geeft inzicht in deze factoren. Dat inzicht helpt om gericht te kunnen sturen op een goed werkvermogen in een organisatie. Een organisatie met een goed werkvermogen heeft minder te maken met verzuim. Ook zijn de werknemers gelukkiger, productiever en innovatiever.

Werkvermogen is de mate waarin een werkende lichamelijk en geestelijk in staat is zijn huidige werk te kunnen doen. Ofwel: de interactie tussen belasting en belastbaarheid.

Persoonlijke hulpbronnen, gezondheid, competenties en motivatie bepalen de belastbaarheid van een werkende. Hoe staan die in verhouding tot de belasting die iemand ervaart vanuit het werk in termen van omstandigheden, inhoud en werkeisen? Maar ook leiderschap heeft invloed op je werkvermogen. Voel je je gezien en gewaardeerd? En wat doet dat alles met je werkvermogen: met je mentale en fysieke vermogen om je werk te doen?

Enkel de gezondheid verbeteren van medewerkers, zal niet veel opleveren voor het werkvermogen

(prof. dr. Ilmarinen, bedenker van de WAI)

Als werkgever is het belangrijk om hier inzicht in te hebben. Niet alleen om verzuim te kunnen voorkomen, maar bijvoorbeeld ook om inzicht te krijgen in het “verborgen potentieel” van mensen. Dat geldt natuurlijk ook voor medewerkers zelf: hoe blijf je fit, hoe zorg je voor (meer) werkgeluk en hoe haal je het beste uit jezelf?

Meten van werkvermogen met de Work Ability Index

Blik op Werk biedt werkgevers de mogelijkheid om het werkvermogen van hun medewerkers te laten meten met de Work Ability Index (WAI). Met het meten van werkvermogen maakt een organisatie een logische stap in een plan van aanpak rond duurzame inzetbaarheid. De licentiehouders van de Work Ability Index ondersteunen organisaties hier graag bij.

Duurzame inzetbaarheid

Werkvermogen is onlosmakelijk verbonden met duurzame inzetbaarheid. Een duurzaam inzetbare medewerker heeft een goed werkvermogen. Ofwel: is productief, gemotiveerd en voert op een zo gezond mogelijke manier zijn of haar werkzaamheden uit. Gevolg: minder ziekteverzuim en minder kans op uitval.

Als werkgever wil je dat mensen wendbaar zijn en hun werk goed en met plezier kunnen doen. Soms staat dat onder druk. Dan wil je weten waar de risico’s zitten, zodat je gericht interventies kunt inzetten

Door het werkvermogen te meten met de Work Ability Index weet je als werkgever waar de medewerker staat. Het beeld van het Huis van Werkvermogen helpt om daarover met elkaar in gesprek te gaan: hoe sterk staat jouw huis? 

(Peter Langedijk, werkvermogenspecialist bij Blik op Werk)

Het Huis van Werkvermogen, een metafoor

Het werkvermogen van alle medewerkers van een organisatie kun je vergelijken met een dorp of stad. Hoe stevig alle huizen (van werkvermogen) van alle individuele medewerkers staan, bepaalt hoe het staat met het werkvermogen van de organisatie als geheel.

Prof. dr. Ilmarinen introduceerde in dit verband het Huis van Werkvermogen. Deze metafoor geeft inzicht in (het complexe samenspel van) factoren die samen het werkvermogen van iemand bepalen.

  1. Op de begane grond van het Huis van Werkvermogen staat als basis de lichamelijke en geestelijke gezondheid van een medewerker.
  2. Op de eerste verdieping huizen kennis en vaardigheden.
  3. Op de tweede verdieping: houding en motivatie.
  4. Het werk zelf bevindt zich op de derde verdieping van het Huis van Werkvermogen. Denk aan de werkomstandigheden, inhoud, eisen en management en leiderschap.
  5. De verdiepingen oefenen invloed op elkaar uit. Ook zijn er invloeden van buitenaf, zoals de balans tussen werk en privé en maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Bijvoorbeeld vergrijzing, robotisering en digitalisering.

Werkgevers kunnen samen met werknemers sturen op deze factoren om het werkvermogen, en daarmee de duurzame inzetbaarheid, te vergroten. Download de infographic of vraag meerdere exemplaren aan in onze webwinkel.

huis van werkvermogen beeld

Geluk heeft een waarde

Zieke medewerkers weer aan het werk helpen, dat is dus niet het enige dat telt bij duurzame inzetbaarheid. Gelukkige medewerkers dragen dubbel zoveel bij aan het resultaat van een organisatie dan ongelukkige medewerkers, blijkt uit onderzoek. Toch focussen de meeste werkgevers bij hun verzuimaanpak vooral op matig functionerende of zieke medewerkers. Aandacht voor medewerkers “die gewoon hun werk doen” geeft zicht op het verborgen potentieel van de organisatie.

Werkgevers focussen nog teveel op zieke en matig functionerende medewerkers. Maar het effect van gelukkige medewerkers is veel groter dan het herstel van alle zieke medewerkers.

 

Lees het interview met Duco Molenaar van Preventned