Benieuwd naar de Work Ability Index licentiehouders? Bekijk ze hier

Werkscan en Personal Radar: gericht werken aan werkvermogen

De Work Ability Index is een koortsthermometer: is het slecht of goed gesteld met het werkvermogen van medewerkers? Het geeft vooral aan met welke groepen in de organisatie en op welke gebieden het minder gaat. Maar de uitkomsten zeggen weinig over waarom het werkvermogen goed of slecht is. De Werkscan en Personal Radar geven aan waar mogelijke problemen zitten.

Werkscan en Personal Radar: gericht werken aan werkvermogen

De Work Ability Index is een koortsthermometer: is het slecht of goed gesteld met het werkvermogen van medewerkers? Het geeft vooral aan met welke groepen in de organisatie en op welke gebieden het minder gaat. Maar de uitkomsten zeggen weinig over waarom het werkvermogen goed of slecht is. De Werkscan en Personal Radar geven aan waar mogelijke problemen zitten.

De Werkscan

De Werkscan is een methodische aanpak met als vertrekpunt een online vragenlijst over werkvermogen, werk en loopbaan. Door de wetenschappelijke opzet geeft de Werkscan een duidelijk inzicht waar een werknemer op moet letten om duurzaam inzetbaar te blijven. Daarnaast krijgt hij of zij via een persoonlijke rapportage direct inzicht in zijn werkvermogen. En wat hij er zelf aan kan doen.

Zo gewenst kan de medewerker een gesprek aanvragen over zijn of haar werkscanrapportage bij een door Blik op Werk gecertificeerde werkscandeskundige. Deze kan de werknemer helpen bij het bepalen van acties om zijn of haar werkvermogen op peil te houden of te verbeteren.

De Werkscan is ontwikkeld in opdracht van de Nederlandse vereniging van Arbeidsdeskundigen door het Arbeidsdeskundig Kenniscentrum.

De Werkscan is onderverdeeld in vragen over:

  • De werknemer en het werk
  • Het werkvermogen
  • Aandachtsgebieden, die het werkvermogen beïnvloeden.

Deze aandachtsgebieden zijn: gezondheid, werk, leefstijl, privé-werkbalans, scholing en opleiding, loopbaanmobiliteit- en ontwikkeling & zelfredzaamheid.

Groepsrapportage

De groepsrapportage van de Werkscan geeft inzicht in stand van zaken van het werkvermogen van medewerkers in een organisatie. Daarnaast brengt de Werkscan in beeld op welke gebieden aandachtspunten liggen in een organisatie om het werkvermogen positief te beïnvloeden.

Wanneer zet je als werkgever de Werkscan en Personal Radar in?

Afhankelijk van de uitkomsten van de Work Ability Index kunnen werkgever en werknemer aan de slag met de Personal Radar en Company Radar. De Werkscan focust meer op zelfregie op onder meer leefstijl, werk en loopbaanontwikkeling. De Personal Radar gaat op zijn beurt dieper in op werkplezier en de balans tussen werk en privé en de effecten ervan op het werkvermogen.

Kijk hier voor de lijst met licentiehouders, die de Work ability Index, en/of de Personal Radar en Werkscan aanbieden.

Personal Radar

De Personal Radar gaat dieper in op gezondheid en de balans tussen werk en privé: het geeft een breed beeld van het werkvermogen. De Personal Radar is een vragenlijst voor werknemers die werkvermogen én werkplezier meet. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het concept van het Huis van Werkvermogen.

De Personal Radar is ontwikkeld door prof. dr. Juhani Ilmarinen en kun je zien als de doorontwikkeling van de Work Ability Index.

De Personal Radar bestaat uit vragen over de verschillende verdiepingen van het Huis van Werkvermogen en de balans tussen privé en werk. In de persoonlijke rapportage van de Personal Radar krijgen werkenden hun individuele score op:

  • gezondheid en functionele mogelijkheden
  • balans tussen kennis en vaardigheden en dinzet
  • balans energiebronnen en de eisen van het werk
  • balans tussen de eisen van het werk en de inzet van de medewerker (denk aan organisatie van het werk, werkomstandigheden, management en leiderschap)
  • balans tussen werk, familie en vrijetijdsbesteding
  • hun werkvermogen en suggesties om deze positief te beïnvloeden.

De uitkomst van de Personal Radar is persoonlijk voor een medewerker. Maar deze kan er voor kiezen om deze te bespreken met de werkgever, een bedrijfsarts of een coach.

Een voorbeeld. Bij een groep medewerkers levert de balans tussen werk en privé problemen op, zo blijkt uit de Personal Radar. Dan kan een organisatie preventief inzetten op coaching of een bedrijfsmaatschappelijk werker inschakelen om verzuim te voorkomen.

Als meer dan 15 medewerkers de Personal Radar  invullen, dan kan een organisatie op basis van een methodische aanpak  een gezamenlijk plan van aanpak maken voor duurzame inzetbaarheid. Dit noemen we de Company Radar.

Sinds oktober 2021 is de Personal Radar vragenlijst ook in het Engels beschikbaar. 

Meer weten? Neem gerust contact met ons op!

2

Wat je niet weet, kun je niet veranderen

'We zetten via onze partner Blik op Werk de Werkscan in als een van de tools om het werkvermogen van onze klanten te monitoren. Leefstijl is oorzaak nummer één van verminderd werkvermogen bij onze klanten. De vragenlijst van de Werkscan levert ze inzicht op. Dusdanig dat 37% van de groep die mee doet aan de Werkscan bij een verminderd werkvermogen aan de slag gaat met het opvijzelen van dit vermogen. Dat percentage verdubbelt na het voeren van een Werkscangesprek met onze arbeidsdeskundige. Realistische doelen stellen, stap voor stap veranderen en evalueren. Werken met de Werkscan werkt!' (Uit de blog van Barbara Enthoven van Reaal Lijfwacht)
Sommige werknemers ervaren meer spanningen in hun huwelijk nu ze tijdens de coronacrisis meer thuis werken. Weer anderen kampen met schuldenproblematiek door het wegvallen van een inkomen.

Wanneer kies je voor de Work Ability Index, Werkscan of Personal Radar?

Dat hangt af van de wensen van een organisatie. Met het oog op mogelijk verzuim willen veel organisaties een goed beeld welke medewerkers een minder goed werkvermogen hebben. Met de Work Ability Index peil je de stemming. Vervolgens kan een organisatie aan de slag: het is prima food for thought.

Aan de slag met werkvermogen: vind een werkvermogenspecialist

Verspreid over het land bevinden zich werkvermogenspecialisten die met organisaties aan de slag kunnen gaan om te werken aan duurzame inzetbaarheid en werkvermogen. In de Blik op Werk Kwaliteitsgids vind je alle werkvermogenspecialisten die werken met de Work Ability Index (WAI), Werkscan, en de Personal & Company Radar. De professionals die hierbij kunnen ondersteunen, zijn hiervoor gekwalificeerd en getraind door Blik op Werk. Licenthouder worden ? Neem gerust contact met ons op! Werkscan & Personal Radar