Benieuwd naar de Work Ability Index licentiehouders? Bekijk ze hier

De Work Ability Index

Hoe staat het met het werkvermogen van jouw organisatie?

De Work Ability Index (WAI) is een Finse methodiek die inzicht geeft in het werkvermogen van een organisatie. Zo voorspelt de Work Ability Index welke (groepen) werknemers meer kans lopen om in de (nabije) toekomst uit te vallen. Op basis van de uitkomsten kunnen werkgevers gericht sturen op het werkvermogen van medewerkers en de organisatie als geheel.

Blik op Werk biedt werkgevers via licentiehouders de mogelijkheid om het werkvermogen van hun medewerkers te laten meten met de Work Ability Index (WAI). Hoe werkt dat? Daarvoor blikken we eerst kort terug op het ontstaan van de Work Ability Index.

De Work Ability Index

Hoe staat het met het werkvermogen van jouw organisatie?

De Work Ability Index (WAI) is een Finse methodiek die inzicht geeft in het werkvermogen van een organisatie. Zo voorspelt de Work Ability Index welke (groepen) werknemers meer kans lopen om in de (nabije) toekomst uit te vallen. Op basis van de uitkomsten kunnen werkgevers gericht sturen op het werkvermogen van medewerkers en de organisatie als geheel.

Blik op Werk biedt werkgevers via licentiehouders de mogelijkheid om het werkvermogen van hun medewerkers te laten meten met de Work Ability Index (WAI). Hoe werkt dat? Daarvoor blikken we eerst kort terug op het ontstaan van de Work Ability Index.

In de jaren tachtig van de vorige eeuw had Finland, net als nu, te maken met een vergrijzende beroepsbevolking. De vraag rees: hoe lang kunnen mensen werken? Welke factoren zijn van invloed op het werkvermogen?

Om die vragen te beantwoorden voerde het Finnish Institute of Occupational Health (FIOH) studies uit. Het was het eerste wetenschappelijke onderzoek naar werkvermogen. Resultaat: de Work Ability Index, die nu in 54 landen wordt gebruikt.

Het werkvermogen van mensen begint al vroeg te evolueren. Doe je niets, dan gaat het werkvermogen achteruit.

(In het onderstaande filmpje gaat prof. dr. Juhani Ilmarinen,  ontwikkelaar van de WAI , onder meer dieper in op de WAI, het concept van het Huis van Werkvermogen en wat de baten zijn van het meten van werkvermogen en de daaruit volgende interventies om werkvermogen te verbeteren)

Wat is de ‘WAI’?

De Work Ability Index is een slimme en wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst die het werkvermogen van medewerkers meet zoals zij die zelf beleven. De vragenlijst gaat in op:

 • werk- en persoonskenmerken
 • lichamelijke en geestelijke eisen van het werk
 • gezondheidstoestand
 • vitaliteit
 • prestatievermogen

De score van de Work Ability Index kan slecht, matig, goed of uitstekend zijn. Op basis van de score kan een werkgever onderzoeken waar de pijnpunten zitten.

De Work Ability Index heeft een grote voorspellende waarde als het gaat om verzuim en uitval. Het waarschuwt als er sprake is van een dalend werkvermogen, zodat werkgevers en werknemers op tijd actie kunnen ondernemen.

Blijkt dat het werkvermogen van een groep werknemers matig is? Dan brengen we samen in kaart waar de energiebronnen en stressoren zitten en wat de risico’s zijn voor de organisatie.

Jan van den Hoogen van Arbo Unie, licentiehouder van de WAI

Persoonlijk rapport met advies

Medewerkers krijgen na het invullen van de vragenlijst een persoonlijk rapport. Zo krijgen ze een goed zicht op de ontwikkeling van hun werkvermogen. Op deze manier biedt de Work Ability Index medewerkers de mogelijkheid om te reflecteren op hun loopbaan.

Werkgevers kunnen de resultaten van de Work Ability Index op hun beurt gebruiken voor het monitoren van het werkvermogen van medewerkers door de tijd heen. Bij deelname vanaf 15 werknemers is er een managementrapportage beschikbaar.

Blijkt het werkvermogen van een (groep) medewerker(s) “matig” of “slecht”? Tijdig in actie komen kan uitval en arbeidsongeschiktheid verminderen of voorkomen.

De uitslag van de WAI was score rood, daar schrok ik wel van. Gelukkig was daar iets aan te doen samen met een psycholoog.

(Birgit, hartfunctielaborant Elkerliek Ziekenhuis)

De Work Ability Index in de praktijk: het Elkerliek Ziekenhuis

Structureel werken aan werkvermogen

De Work Ability Index staat niet op zichzelf: het is het startpunt van een traject om structureel het werkvermogen van medewerkers te monitoren. Vrijmaken van tijd en budget door het management voor interventies is dan ook een voorwaarde voor succes. Die investeringen leveren onder aan de streep in de meeste gevallen een ruim positief resultaat op als gevolg van minder uitval, minder verzuim en productievere werknemers.

Werkscan en Personal Radar

Eenmaal in beeld hoe het staat met het werkvermogen in jouw organisatie, kan meer duiding nodig zijn. De Personal Radar en Werkscan geven meer inzicht in de oorzaken achter de uitkomst van de Work Ability Index. > Lees meer over de Personal Radar en de Werkscan

Werkgevers denken nog teveel in verzuimrisico’s en hoe je die kunt verzekeren. Ze staan vaak niet stil bij de schade van verminderd werkvermogen zoals productiviteitsverlies

Lees het interview met Duco Molenaar, directeur van Preventned

Blik op Werk en de Work Ability Index

Blik op Werk geeft de licenties voor de Work Ability Index (WAI) uit aan arbobedrijven en gespecialiseerde dienstverleners op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Ook certificeert Blik op Werk de dienstverleners. Daarnaast bewaakt Blik op Werk de kwaliteit van de dienstverleners door regelmatige audits van de professionals die de Work Ability Index uitvoeren. Ook houdt Blik op Werk een database bij met resultaten.

Ondertussen hebben meer dan 400.000 werknemers de Work Ability Index ingevuld. Blik op Werk onderzoekt op basis van deze data hoe het werkvermogen in Nederland zich ontwikkelt.

Meer weten? Neem contact met ons op!

3

Blik op Werk en de Work Ability Index

Blik op Werk geeft de licenties voor de Work Ability Index (WAI) uit aan arbobedrijven en gespecialiseerde dienstverleners op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Ook certificeert Blik op Werk de dienstverleners. Daarnaast bewaakt Blik op Werk de kwaliteit van de dienstverleners door regelmatige audits van de professionals die de Work Ability Index uitvoeren. Ondertussen hebben meer dan 400.000 werknemers de Work Ability Index ingevuld. Blik op Werk onderzoekt op basis van deze data hoe het werkvermogen in Nederland zich ontwikkelt. Op zoek naar een werkvermogenspecialist? Vind een door Blik op Werk gecertificeerde licentiehouder. https://youtu.be/BvpGWHqzpWo
'I cannot do it alone. My boss cannot do it alone. We have to do it together. Because we have to influence work and human resources at the same time. That 's the concept.' (prof. dr. Juhani Ilmarinen, founder of the Work Ability Index)

  Over de WAI

De Work Ability Index in het kort

 • Snel inzicht in werkvermogen met een vragenlijst
 • Wetenschappelijk onderbouwd
 • Simpel toepasbaar: invullen duurt 12 minuten.
 • Toekomstgericht
 • Toegepast in 54 landen
 • Ruim 400.000 keer ingevuld door werknemers in Nederland