Benieuwd naar de Work Ability Index licentiehouders? Bekijk ze hier

Verhaal - 26 augustus 2019

De uitdaging van langer doorwerken

Oudere medewerkers die zich ondersteund voelen door leidinggevenden, zijn minder vaak geneigd om voor de pensioenleeftijd de arbeidsmarkt te verlaten. Toch voert minder dan 40 procent van de werkgevers in Europa actief beleid om werkenden te motiveren om door te werken.

Dat schrijven Annet de Lange, lector Human Resource Management bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, en Jan Laurier, voorzitter van de raad van bestuur van Blik op Werk in deze white paper.

Balans tussen taakeisen en werkvermogen

Naarmate werknemers ouder worden, wordt de balans tussen taakeisen, werkvermogen en herstel van extra belang. Bij het ouder worden, is de kans groter dat het werkvermogen afneemt door chronische aandoeningen. Daarnaast duurt het herstel van oudere werkenden na inspannende taken langer, zowel bij mentale als fysieke taken. Het gevolg is dat het gemiddelde werkvermogen afneemt naarmate werknemers ouder worden.

One size fits all

Er is geen ‘one size fits all’ wat betreft de invulling van een manier om aandacht te besteden aan werkvermogen van individuen. Iedere werkgever zou zich moeten afvragen hoe zij hun oudere werknemers blijvend duurzaam kunnen inzetten.

Preventieve maatregelen

Om van langer doorwerken een succes te maken, zijn vroegtijdige en preventieve maatregelen op verschillende niveaus nodig (bijvoorbeeld: zwaarte werk, zelfmanagement van oudere werknemer of type leiderschap). Dit vereist een samenwerking van de werkgever en de werkende.

Werknemer en werkgever aan zet

Professionele interventies van werkgevers en overheden kunnen het werkvermogen van werkenden ondersteunen en behouden. En tegelijkertijd is een proactieve houding van werkenden nodig om te werken aan de eigen duurzame inzetbaarheid. Werknemer en werkgever zijn dus beiden aan zet in het behouden van een optimaal werkvermogen.

Tip! Lees alles over de uitdaging van langer doorwerken in deze gratis whitepaper.

Deel dit bericht