Benieuwd naar de Work Ability Index licentiehouders? Bekijk ze hier

Verhaal - 22 december 2022

‘Van faciliteren naar activeren’

Interview met Keurmerk- en licentiehouder MEPD

Over de organisatie

‘’MEPD is een stichting die mensen en bedrijven in de techniek en maakindustrie helpt ontwikkelen en meebewegen met veranderingen. Naast Keurmerkhouder van het Blik op Werk Keurmerk Arbeid ook licentiehouder van de Werkscan. Jan Rozema: ”Wij helpen bedrijven en medewerkers om te ontwikkelen zodat zij kunnen meebewegen bij veranderingen. Daarvoor bieden wij een breed aanbod van trajecten op het gebied van ontwikkeling, outplacement en inzetbaarheid”. Als keurmerkhouder is het voor MEPD een uitdaging om de kwaliteit van onze dienstverlening steeds opnieuw te borgen, bijvoorbeeld bij nieuwe vormen van dienstverlening zoals trainingen op het gebied van inzetbaarheid en communicatie. MEPD maakt daarbij gebruik van de output van de audits die worden gehouden bij de beoordeling van het Keurmerk. “Op deze manier kunnen wij scherp sturen op onze processen en de kwaliteit van onze dienstverlening.”

Meten van werkvermogen 

”Bij onze producten duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling bieden we trajecten aan voor individuele medewerkers zoals loopbaanbegeleiding en coaching. Voor organisaties hebben we een programma ontwikkeld dat we de afgelopen jaren aan tientallen bedrijven hebben aangeboden.’’ Het programma dat MEPD aanbiedt maakt gebruik van de Work Ability Index via de Werkscan, de methodiek om het zogenoemde werkvermogen van haar medewerkers te meten. ‘’Werkvermogen zien wij als het vermogen om met plezier te blijven werken. Wij hebben dat vertaald naar de vraag: vitaal en vakbekwaam blijven, wat betekent dat voor jou?”

‘‘Hoewel de visie van bovenaf komt, ligt in de vertaling van die visie naar concrete activiteiten een belangrijke rol voor de de medewerkers zelf. Hiervoor is commitment  belangrijk, er moet aandacht zijn voor de medewerker: ‘wat hebben zij er aan’? Door mensen met elkaar te verbinden en te laten bloeien, zijn wij er van overtuigd dat mensen duurzaam inzetbaar blijven en kan verzuim worden gereduceerd als bijkomend effect.’’

Van faciliteren naar activeren
Op basis van wat wordt gemeten gaat MEPD vervolgens aan de slag. Wij geloven hierbij in een gedeelde verantwoordelijkheid; ”Werkgevers faciliteren en motiveren werknemers om zelf gericht aan hun eigen inzetbaarheid te werken.”
In het programma van staan drie stappen centraal:
1. bewustwording van het belang om vitaal en vakbekwaam te blijven
2. helpen bij zelfinzicht in eigen inzetbaarheid door middel van de Werkscan

3. een persoonlijk adviesgesprek met de Werkscandeskundige van MEPD om actiepunten concreet te maken.

Uitdaging

”Onze ervaring is dat medewerkers goede voornemens hebben als het om duurzame inzetbaarheid gaat. De uitdaging is om ze zover te krijgen dat ze daadwerkelijk in beweging komen.” De uitdaging zit volgens Jan Rozema in het concretiseren van stappen die gezet kunnen worden. Het maken van een persoonlijk actieplan daagt de medewerker uit om na te denken over hoe die acties er uit kunnen zien. ‘’In de training van Blik op Werk (Werkscan en Motivational Interviewing) leer je om via de techniek van Motivational Interviewing het zetten van stappen minder vrijblijvend te maken.

Door werkvermogen te meten groeit het gevoel van urgentie

”Als tip zou ik graag meegeven om ook gebruik te maken van de Werkscan. Het is een goed en praktisch meetinstrument dat de medewerker inzicht geeft op welke gebieden de aandacht gericht dient te worden. Soms hebben medewerkers toch een positiever beeld van hun werkvermogen dan hoe het feitelijk is. Door meting van het werkvermogen groeit het gevoel van urgentie en realiseren zij zich eerder dat er werk aan de winkel is. Dan is het ook fijn als er iemand met je meedenkt over die eerste stappen. De Werkscan helpt bij bewustwording, geeft terug wat de resultaten zijn en geeft goede input voor een persoonlijk gesprek waarin steun wordt ervaren om die eerste stappen ook echt te zetten.

‘’Het schept vertrouwen als de organisatie gekwalificeerd is door Blik op Werk’’

“Wij zijn trots dat wij het Blik op Werk Keurmerk Arbeid hebben en laten dat zien op onze website en bij het uitbrengen van offertes. Zeker bij nieuwe opdrachtgevers hechten wij er belang aan dat zij kunnen zien dat wij gecontroleerde kwaliteit bieden en onze werkprocessen op orde hebben. Het schept vertrouwen als de organisatie gekwalificeerd is door Blik op Werk en ook nog eens met een hoge score goed beoordeeld wordt!’’

 MEPD is Keurmerkhouder en licentiehouder van de Werkscan bij Blik op Werk

Deel dit bericht