Benieuwd naar de Work Ability Index licentiehouders? Bekijk ze hier

Verhaal - 04 januari 2021

Werkvermogen in coronatijd: werkgevers hebben meer grip dan ze denken

Hoe hangt de vlag er bij werknemers bij tijdens de coronacrisis? Nu veel mensen thuis werken hebben werkgevers hier minder zicht op – alle ludieke acties, online borrels en koffiemomenten ten spijt. Zijn mensen verveeld, missen ze drive? Of hebben ze juist veel stress door het combineren van taken nu werk en privé in elkaar overlopen? Zijn ze eenzaam? Of zijn ze juist ontspannen en geïnspireerd, nu ze verlost zijn van de onrust van de kantoortuin?

En wat doet dat met hun werkvermogen: met hun mentale en fysieke vermogen om hun werk te doen? ‘Sommige thuiswerkers vinden het een verademing om zelf hun tijd in te richten’, vertelt Peter Langedijk, specialist duurzame inzetbaarheid bij Blik op Werk. ‘Anderen hebben moeite om structuur in hun dagelijkse werkleven te krijgen of zijn bang om hun baan te verliezen.’

Zelfs voor echte people managers is het lastig om een vinger aan de pols te houden. ‘Sommige werknemers werken langer en meer, ze gaan tijdens de crisis in de “doe-stand”’, vertelt Langedijk. ‘Als werkgever wil je voorkomen dat mensen zich ziek gaan melden omdat ze te lang op de toppen van hun kunnen werken.’

En dan zijn er ook nog praktische en fysieke zaken die een wissel kunnen trekken op het werkvermogen. Denk aan rugklachten door werken op een ergonomisch brakke keukentafelstoel of aan concentratieproblemen door een continu klussende buurman. ‘Mijn buurvrouw schraapt bijvoorbeeld iedere dag onkruid weg tussen de steentjes in haar tuin. Dat geluid leidt enorm af van mijn werk’, vertelt Langedijk met een glimlach.

Belasting en belastbaarheid

Al dit soort zaken zijn van invloed op het werkvermogen van werknemers. Werkvermogen is zoals gezegd de mate waarin een werkende lichamelijk en geestelijk in staat is zijn huidige werk te kunnen doen.

De interactie tussen belasting en belastbaarheid, daarom draait het bij werkvermogen. Persoonlijke hulpbronnen, gezondheid, competenties en motivatie bepalen de belastbaarheid van een werkende. Hoe staan die in verhouding tot de belasting die iemand ervaart vanuit het werk in termen van omstandigheden, inhoud en werkeisen? Langedijk: ‘Maar ook leiderschap heeft invloed op je werkvermogen. Voel je je gezien en gewaardeerd?’

Maar ook leiderschap heeft invloed op je werkvermogen. Voel je je gezien en gewaardeerd?

Wat is de Work Ability Index?

Die interactie kun je meten met de Work Ability Index (zie onder) die Blik op werk in Nederland faciliteert. Plat gezegd is de Work Ability Index een slimme vragenlijst die het werkvermogen van medewerkers meet zoals zij die zelf beleven. De vragen gaan over werk- en persoonskenmerken, lichamelijke en geestelijke eisen van het werk, gezondheidstoestand, vitaliteit en prestatievermogen. De score kan slecht, matig, goed of uitstekend zijn.

‘Werkvermogen en arbeidsproductiviteit hangen met elkaar samen, evenals werkgeluk en werkvermogen’, legt Langedijk uit. ‘Als je werkvermogen goed is, ben je productiever en werk je met meer plezier.’ Met de Work Ability Index kunnen organisaties onderzoeken welke groepen werknemers risico lopen op verzuim.

Langedijk: ‘Tijdens de coronacrisis willen veel werkgevers meer zicht op de mentale en fysieke gezondheid van werknemers. Op basis daarvan kunnen ze gericht beleid maken.’ Niet onbelangrijk: Werkenden met een minder goed werkvermogen verlaten relatief vaker een organisatie, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. En daarmee gaat dus ook kennis verloren en komen bedrijfsprocessen onder druk te staan.

Talis

Talis is een van de organisaties die de Work Ability Index als onderdeel van de HumanCapitalMonitor van Preventned inzet. ‘Talis is de organisatie die er voor heeft gezorgd dat we de speciale “corona-editie” hebben ontwikkeld,’ zegt Cas Knibbeler, adviseur bij Preventned, licentiehouder van de Work Ability Index.

‘Net na de lockdown kreeg ik een email van Truus van der Sanden, P&O- adviseur bij Talis: ‘We willen graag de vinger aan de pols houden rondom het werkgeluk en de productiviteit van onze medewerkers. Wat kun je thuis wel en wat niet? Hoe zit iedereen erbij, missen ze dingen? Ze gaf aan dat ze dit onderzoek elke twee weken willen herhalen om de effecten van langdurig thuiswerken en elkaar niet ontmoeten te kunnen meten.’

De inzichten resulteerden direct in concrete acties: computers zijn sneller aangeschaft. Ook zijn beeldschermen, toetsenborden en bureaustoelen thuisbezorgd en WhatsApp-groepen aangemaakt. Alles om beter in contact met elkaar te blijven.

We willen graag de vinger aan de pols houden rondom het werkgeluk en de productiviteit van onze medewerkers. Wat kun je thuis wel en wat niet?

Personal Radar en Werkscan

Naast de Work Ability Index faciliteert Blik op Werk ook de Personal Radar en Werkscan. Wat is het verschil? ‘De Work Ability Index is een koortsthermometer: is het slecht of goed gesteld me het werkvermogen van medewerkers?’, aldus Langedijk. ‘Het geeft vooral aan met welke groepen in de organisatie en op welke gebieden het minder gaat. Maar de uitkomsten zeggen niets over waarom het werkvermogen goed of slecht is.’

De Personal Radar en Werkscan geven wél aan waar mogelijke problemen zitten. Langedijk: ‘De Personal Radar gaat dieper in op gezondheid en de balans tussen werk en privé. Het geeft een breed beeld van het werkvermogen.’

Een voorbeeld. Bij een groep medewerkers levert de balans tussen werk en privé problemen op, zo blijkt uit de Personal Radar. Dan kan een organisatie preventief inzetten op coaching of een bedrijfsmaatschappelijk werker inschakelen om verzuim te voorkomen. Langedijk: ‘Sommige werknemers ervaren meer spanningen in hun huwelijk nu ze tijdens de coronacrisis meer thuis werken. Weer anderen kampen met schuldenproblematiek door het wegvallen van een inkomen.’

Sommige werknemers ervaren meer spanningen in hun huwelijk nu ze tijdens de coronacrisis meer thuis werken.

Werkscan

De Werkscan geeft op zijn beurt signalen over leefstijl en welke effect deze hebben op het werkvermogen, werk en loopbaan. Ook hier geldt: een deel bestaat uit vragen uit de Work Ability Index. De andere vragen zijn gericht op zaken die de inzetbaarheid beïnvloeden. Denk aan gezondheid, werkomstandigheden, loopbaanoriëntatie- en ontwikkeling en opleidingsbehoefte.

’Medewerkers richten zich nu vaak op het in stand houden van primaire taken’, vervolgt Langedijk. ‘Werken aan competenties en loopbaanplanning schieten er tijdens de coronacrisis nogal eens bij in. Het is goed om te monitoren wat dat doet met het werkvermogen. Zo kan een organisatie hier tijdig op inspelen.’

Wanneer kies je voor de Work Ability Index, Werkscan of Personal Radar? ‘Dat hangt af van de wensen van een organisatie’, vertelt Langedijk. ‘Met het oog op mogelijk verzuim willen veel organisaties een goed beeld welke medewerkers een minder goed werkvermogen hebben. Met de Work Ability Index peil je de stemming. Vervolgens kan een organisatie  aan de slag: het is prima food for thought.’

Blik op Werk en de Work Ability Index

De Work Ability Index is een instrument ontwikkeld door het Finnish Institute of Occupational Health. Oorspronkelijk werd de Work Ability Index in Finland gebruikt voor het vaststellen van criteria voor de pensioenleeftijd. Om in kaart te brengen welke factoren van invloed zijn op het werkvermogen voerden de Finnen studies uit. Die resulteerden in de Work Ability Index, die nu wereldwijd wordt ingezet.

Blik op Werk geeft de licenties voor de Work Ability Index (WAI) uit aan arbobedrijven en gespecialiseerde dienstverleners op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Ook certificeert Blik op Werk de dienstverleners. Daarnaast bewaakt Blik op Werk de kwaliteit van de dienstverleners door regelmatige audits van de professionals die de Work Ability Index uitvoeren. Ook houdt Blik op Werk een database bij met resultaten.

Ondertussen hebben meer dan 400.000 werknemers de Work Ability Index ingevuld. Blik op Werk onderzoekt op basis van deze data hoe het werkvermogen in Nederland zich ontwikkelt.

Meer weten? Neem contact met ons op!

Deel dit bericht