Benieuwd naar de Work Ability Index licentiehouders? Bekijk ze hier

Publicaties - 01 september 2021

Is werkgeluk meetbaar?

Dagelijks lopen medewerkers tegen vragen aan over bijvoorbeeld de balans tussen werk en privé, loopbaanontwikkeling, werkstress, beter je talenten benutten enzovoort. Onderliggend en verbindend thema is vaak werkgeluk. Waar word ik gelukkig van en hoe kan ik dat bereiken? Wat kan ik goed? Welke keuzes kan ik maken en hoe werk ik vanuit mijn hart in plaats van vooral hard?

Bij de loopbaancoach zit de cliënt op het juiste adres met deze vragen. Maar ook voor werkgevers is streven naar werkgeluk uitermate zinvol. Medewerkers die gelukkig zijn in hun werk zijn productiever, innovatiever, meer betrokken bij het werk, werken beter samen en vallen minder uit bij ziekte.

Werkgeluk voor iedereen

Werkgeluk is niet alleen weggelegd voor hoogopgeleide mensen. Zo is er het verhaal van medewerkers van de gemeentelijke reinigingsdienst. Zij zijn onder meer verantwoordelijk voor het opruimen van de troep die na de wekelijkse markt achterblijft. Voor de meeste mensen is opruimen niet de leukste klus. Voor deze medewerkers ook niet. Maar ze zijn wel trots op hun stad en die willen ze niet laten verslonzen. Dus ruimen ze op. En als de klus weer geklaard is, is de stad, hùn stad, weer een stuk schoner. Zo voegen zij met hun gezwoeg iets van betekenis toe aan de stad waaraan zij hun hart hebben verpand. Bijdragen aan iets groters dan jezelf en aan een hoger doel waaraan jij je kunt verbinden, maakt gelukkig.

Werkgeluk en werkvermogen

Werkgeluk en werkvermogen hangen met elkaar samen. Werkvermogen is de mate waarin iemand geestelijk en lichamelijk in staat is zijn huidige werk te kunnen doen. Mensen met een goed of uitstekend werkvermogen geven vaker aan gelukkig te zijn in hun werk. Ze zijn daarbij ook productiever. Andersom geldt helaas ook: mensen met een minder goed werkvermogen zijn ook minder gelukkig in hun werk. Maar dus ook minder betrokken en bevlogen en minder productief (Derkx, 2018). Door het werkvermogen positief te beïnvloeden is er dus meer werkgeluk mogelijk.

Meten is weten, gissen is missen

Het goede nieuws is dat werkvermogen, en daarmee de sleutel tot werkgeluk, meetbaar is. Dat kan met de Work Ability Index (WAI). Deze vragenlijst kun je vergelijken met een thermometer. De uitkomst kan zijn dat een individu, maar ook (een deel van) een organisatie, een uitstekend, goed, matig of zelfs slecht werkvermogen kan hebben. De vragen gaan onder meer in op het type werkzaamheden, de mate van huidige werkvermogen in relatie tot het beste ervaren werkvermogen, aandoeningen, de ervaren beperkingen van de aandoeningen, het ziekteverzuim, de eigen prognose voor de komende twee jaar van het werkvermogen en (psychische) vitaliteit.

Alleen het gesprek voeren over het Huis van Werkvermogen levert minder inzicht op, dan als er ook een meting heeft plaatsgevonden. Daardoor kun je als organisatie gerichter en specifieker inzoomen op oorzaken en gevolgen. Als er vervolgens interventies en acties zijn ingezet, bijvoorbeeld gericht op strategisch personeelsbeleid, zullen de resultaten daarvan ook zichtbaar kunnen worden door opnieuw te meten. Zo zie je meteen een helder resultaat van je inspanningen en is de return on investment ook zichtbaar.

Deze publicatie is bewerking van het artikel `Is geluk meetbaar?’ en kunt u lezen via Loopbaanvisie augustus 2021

Deel dit bericht