Benieuwd naar de Work Ability Index licentiehouders? Bekijk ze hier

Nieuws - 30 augustus 2022

Erasmus+ project: internationale uitwisseling kennis werkvermogen

De vergrijzing van de beroepsbevolking zal de komende jaren toenemen. De impact van dit verouderingsproces vormt een grote uitdaging voor werkgevers en werknemers. Het gaat om een ​​focus op duurzame inzetbaarheid, een personeelsbeleid gericht op levensfasebewustzijn en een goed overzicht van (de ontwikkeling van) werkvermogen.

De toe- of afname van de werkcapaciteit is immers een belangrijke indicator van mogelijke uitval en voor Blik op Werk, als beheerder van de Nederlandse versie van de Werkvermogensindex (WAI), een aandachtspunt. De WAI is een gevalideerd diagnostisch hulpmiddel voor de ontwikkeling van werkvermogen.

Erasmus + project
In de Europese Unie, behalve in Nederland en Finland, worden de WAI en het begrip werkvermogen vooral in Duitsland gebruikt. In sommige landen, zoals Tsjechië, Slowakije en Hongarije, speelt ook de vergrijzing een rol, maar wordt er weinig aandacht besteed aan de ontwikkeling van het arbeidsvermogen.

Blik op Werk werkt samen met vier andere organisaties in Europa om ervaringen en kennis over dit thema uit te wisselen. Deze uitwisseling, voor een periode van drie jaar, startte in 2020 als onderdeel van een Erasmus+ project.

Met dit project willen we Europese gespecialiseerde instituten samenbrengen die zich bezighouden met werkvermogen en leeftijdsmanagement. Doel: het delen van methoden en het ontwikkelen van nieuwe producten gericht op de individuele behoeften van werkgevers, werknemers en werklozen, met inbegrip van ondersteuning door middel van digitale technologieën.

Naast het uitwisselen en delen van ervaringen, voorbeelden van goede praktijken, onderwijsmethoden, trainingsprogramma’s en andere hulpmiddelen die het werkvermogen ondersteunen, zullen de deelnemers ook nieuwe methoden ontwikkelen om het werkvermogen te verbeteren en een gemeenschappelijk platform opzetten. Tot slot komen er gezamenlijke opleidingen voor professionals maar ook voor studenten aan hogescholen.

Deelnemers naast Blik op Werk zijn: Arbeid und Zukunft (Duitslandl), Age Management (Tsjechie), Nemzeti Nepegeszsegugyi Kozpont (Hongarije), Slovenska Asociacia age management (Slowakije).

Voor meer informatie: ikuijpers@blikopwerk.nl

Deel dit bericht