Benieuwd naar de Work Ability Index licentiehouders? Bekijk ze hier

Nieuws - 22 december 2022

Duurzame Inzetbaarheid-Belang van voorkomen uitstroom medewerkers

Met de schaarste en toenemende vergrijzing op de arbeidsmarkt zijn de instroom van nieuwe werknemers en het (voorkomen van) uitstroom van bestaande werknemers belangrijke thema’s voor werkgevers. Als (nieuwe) medewerkers via de achterdeur sneller dan voorzien het bedrijf verlaten is naast de focus op bevorderen van de instroom het ook belangrijk om medewerkers te behouden. Maar, hoe zorg je ervoor dat je medewerkers gezond en gemotiveerd houden aan werk blijven? 

Twee soorten uitstroom

Uitstroom van medewerkers is onder te verdelen in twee soorten, te weten onvoorziene en voorziene uitstroom. Van voorziene uitstroom is sprake wanneer medewerkers met pensioen gaan. Onvoorziene uitstroom betreft medewerkers die hun werk niet meer (kunnen) volhouden vanwege bijvoorbeeld een te hoge werkdruk. Een belangrijk verschil tussen de soorten uitstroom is dat werkgevers beleid kunnen voeren om onvoorziene uitstroom te beperken. Maar, wat is het startpunt voor beleid? En hoe weten werkgevers wat er speelt binnen hun organisatie en daarmee waar hun beleid rondom duurzame inzetbaarheid zich op moet richten?

Duurzame inzetbaarheid als preventiemiddel voor uitstroom

Met de Work Ability Index kunnen werkgevers inzicht verkrijgen het werkvermogen van hun medewerkers. Dit betreft de mate waarin werknemers lichamelijk en geestelijk in staat zijn om hun werk te kunnen doen. Zo voorspelt de Work Ability Index welke (groepen) werknemers meer kans lopen om in de (nabije) toekomst uit te vallen. Op basis van de uitkomsten kunnen werkgevers gericht sturen op het werkvermogen van medewerkers en de organisatie als geheel.

Meten van werkvermogen

Blik op Werk biedt werkgevers via licentiehouders de mogelijkheid om het werkvermogen van hun medewerkers te laten meten met de Work Ability Index (WAI). Benieuwd hoe dat werkt en welke partijen u daarbij kunnen helpen? Klik hier voor dienstverleners met een WAI-licentie.

Deel dit bericht