Benieuwd naar de Work Ability Index licentiehouders? Bekijk ze hier

Nieuws - 09 december 2020

Arbo Unie: ‘Werkvermogen gaat niet alleen over werk’

Hoe kunnen we processen en het gedrag van mensen beïnvloeden zodat ze veerkrachtig en gelukkig zijn in hun werk, goed presteren en weinig verzuimen? een interview met Jan van den Hoogen, strategisch arbeids- & organisatieadviseur voor corporate klanten bij Arbo Unie.

‘De Work Ability Index is voor Arbo Unie de basismethodiek om deze vragen te beantwoorden’, vertelt Jan van den Hoogen. Bij Arbo Unie is hij sinds 2010 betrokken bij de Work Ability Index. ‘Ook ben ik op werkreis geweest naar Finland, waar de methodiek vandaan komt.’

‘De Work Ability Index is na 10 jaar nog steeds een actuele methodiek, die wij standaard inzetten bij onderzoek naar werkvermogen’, vertelt hij. ‘De kracht is dat het een wetenschappelijk gevalideerd instrument is: je weet dat het klopt wat eruit komt. De Work Ability Index geeft sec een terugkoppeling hoe het staat met het werkvermogen van een persoon of een groep werknemers binnen een organisatie. Is het uitstekend, goed, matig of slecht gesteld met het werkvermogen van een individu of een groep werknemers?’

Energiebronnen en stressoren

Aan de hand van dat inzicht helpt Arbo Unie organisaties om inzicht te krijgen in waar de energiebronnen en stressoren zitten bij een persoon of groep werknemers. ‘Als uit de Work Ability Index blijkt dat het werkvermogen van een werknemer matig is, dan weten we waar we het over moeten hebben’, vervolgt Van den Hoogen. ‘Een individu moet dan in beweging komen: samen kunnen we in kaart brengen waar de energiebronnen en stressoren zitten. Blijkt het werkvermogen van alle werknemers of groep werknemers matig of slecht? Dan brengt Arbo Unie in kaart wat de risico’s zijn.’

Voor veel werkgevers is dat een wake up call om in beweging te komen. ‘Zo bleek het werkvermogen van 40 procent van de uitvoerende werknemers bij een grote werkgever matig tot slecht te zijn. Wat bleek? De afdeling was het “afvoerputje” van de organisatie: alles wat men niet kon plaatsen ging naar die afdeling. In totaal liep 40 procent van de 800 werknemers op zijn tandvlees. Bovendien voelden velen zich ondergewaardeerd en niet gezien door het management.’

Vooral de toename van de psychische druk bij jonge professionals is een trend die we ook terugzien in de Work Ability Index

Spiegelen management

Arbo Unie spiegelde het management voor wat er kon gebeuren als een groot deel van deze mensen zou uitvallen, wat niet ondenkbaar was. En ook: wat de economische en mentale schade zou zijn voor de organisatie als totaal. Daarnaast vergeleek Arbo Unie het werkvermogen van de groep uitvoerende werknemers met vergelijkbare groepen bij vergelijkbare organisaties.

‘Doordat Arbo Unie ruim 10 jaar werkt met de Work Ability Index hebben we de beschikking over zogeheten referentiebestanden’, legt Van den Hoogen uit. ‘Door die met elkaar te vergelijken, kun je een organisatie inzichten geven bij welke groepen werknemers en welke leeftijdsgroepen de schoen wringt. Vervolgens gaan we samen met de organisatie gericht aan de slag om het werkvermogen te verbeteren.’

Veelgehoorde opmerking over de Work Ability Index is dat het weinig zegt over waarom het werkvermogen goed, slecht of matig is’, aldus Van den Hoogen. ‘Maar dat is nu juist de kracht van de methodiek! Mijn advies: omarm dat het thermometer is en verbindt deze met instrumenten die de balans tussen werk en privé analyseren.’

Psychische druk bij jonge professionals

De laatste jaren ziet Arbo Unie op basis van deze referentiebestanden verschillende trends. ‘Vooral de toename van de psychische druk bij jonge professionals is een trend die we ook terugzien in de Work Ability Index. De vraag rijst: hoe dam je als werkgever in dat jonge mensen teveel van zichzelf vergen? Wat zorgt ervoor dat grenzen tussen werk en privé zo vervagen als hun hele systeem onder druk staat?’

Een goede balans tussen werk en privé is de sleutel, stelt Van de Hoogen. ‘Lag tot voor kort de focus op vergrijzing en het “productdenken” als het nieuwe werken, nu ligt de focus vooral op een goede balans tussen werk en privé. Werkgevers moeten in hun HR-beleid meer thuis en privé betrekken. Dat besef is door corona in een stroomversnelling geraakt: werkvermogen gaat niet alleen over werk.’

Lag tot voor kort de focus op vergrijzing en het “productdenken” als het nieuwe werken, nu ligt de focus vooral op een goede balans tussen werk en privé

Privé en werk

Veel werkgevers zijn op dat gebied nog conservatief, merkt Van den Hoogen. ‘Ze denken dat je privézaken niet moet vermengen met werk. Als een werknemer bijvoorbeeld zegt: “Ik zit in de knoop met kinderopvang”, dan vinden veel werkgever dat een privézaak. Terwijl het ontbreken van solide kinderopvang van invloed is op het werkvermogen van mensen. Daar kun je je als werkgever zeker mede verantwoordelijk voor maken. Dat is beter dan de houding: los het op.’

Meer weten? Neem contact met ons op!

 

 

Deel dit bericht