Benieuwd naar de Work Ability Index licentiehouders? Bekijk ze hier

Publicaties - 30 augustus 2022

Publicatie `Veroudering op de werkplek bevorderen’

De vergrijzing van de beroepsbevolking zal de komende jaren toenemen. De impact van dit verouderingsproces vormt een grote uitdaging voor werkgevers en werknemers. Het gaat om een ​​focus op duurzame inzetbaarheid, een personeelsbeleid gericht op levensfasebewustzijn en een goed overzicht van (de ontwikkeling van) werkvermogen.

De toe- of afname van de werkcapaciteit is immers een belangrijke indicator van mogelijke uitval en voor Blik op Werk, als beheerder van de Nederlandse versie van de Werkvermogensindex (WAI), een aandachtspunt. De WAI is een gevalideerd diagnostisch hulpmiddel voor de ontwikkeling van werkvermogen.

Erasmus + project
In de Europese Unie, behalve in Nederland en Finland, worden de WAI en het begrip werkvermogen vooral in Duitsland gebruikt. In sommige landen, zoals Tsjechië, Slowakije en Hongarije, speelt ook de vergrijzing een rol, maar wordt er weinig aandacht besteed aan de ontwikkeling van het arbeidsvermogen.

Blik op Werk werkt samen met vier andere organisaties in Europa om ervaringen en kennis over dit thema uit te wisselen. Deze uitwisseling, voor een periode van drie jaar, startte in 2020 als onderdeel van een Erasmus+ project.

Publicatie `Veroudering op de werkplek bevorderen’

In dit project is de paper `Veroudering op de werkplek bevorderen’ gepubliceerd. In deze paper is gepoogd om een overzicht te
geven van ervaringen met tools en methoden om inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te ondersteunen
met een focus op de individuele en collectieve factoren van werkvermogen en welzijn.

Lees hier: Veroudering op de werkplek bevorderen

Deel dit bericht